- 0 Résultats
prix le plus bas: € 43,70, prix le plus élevé: € 292,54, prix moyen: € 96,92
1
Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari Vol. I.: 1 (Colección 1247) - EDITORIAL CEP S.L.
Commander
sur amazon.es
€ 43,70
Envoi: € 5,50
Commander
Lien sponsorisé
EDITORIAL CEP S.L.:

Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari Vol. I.: 1 (Colección 1247) - nouveau livre

ISBN: 8499372627

[SR: 230544], Tapa blanda, [EAN: 9788499372624], EDITORIAL CEP, S.L., EDITORIAL CEP, S.L., Libro, [PU: EDITORIAL CEP, S.L.], EDITORIAL CEP, S.L., >Complet manual per a la preparació d'opo… Plus…

  - Neuware. Frais d'envoiAmazon-Produkte ab EUR 19 Versandkostenfrei in Spanien, EUR 6 für den Rest der EU.. Normalmente se despacha en 24 horas. (EUR 5.50) Amazon.es
2
Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari Vol. I.: 1 (Colección 1247) - EDITORIAL CEP S.L.
Commander
sur amazon.es
€ 43,70
Envoi: € 0,00
Commander
Lien sponsorisé

EDITORIAL CEP S.L.:

Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari Vol. I.: 1 (Colección 1247) - nouveau livre

ISBN: 8499372627

[SR: 232188], Tapa blanda, [EAN: 9788499372624], EDITORIAL CEP, S.L., EDITORIAL CEP, S.L., Libro, [PU: EDITORIAL CEP, S.L.], EDITORIAL CEP, S.L., >Complet manual per a la preparació d'opo… Plus…

  - Producto nuevo. Frais d'envoiLos gastos de envío pueden aplicarse sólo a los clientes de Amazon Prime. (EUR 0.00) Amazon.es
3
Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari Vol. I.: 1 (Colección 1247) - EDITORIAL CEP S.L.
Commander
sur amazon.es
€ 43,70
Envoi: € 6,10
Commander
Lien sponsorisé
EDITORIAL CEP S.L.:
Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari Vol. I.: 1 (Colección 1247) - nouveau livre

ISBN: 8499372627

[SR: 228743], Tapa blanda, [EAN: 9788499372624], EDITORIAL CEP, S.L., EDITORIAL CEP, S.L., Libro, [PU: EDITORIAL CEP, S.L.], EDITORIAL CEP, S.L., >Complet manual per a la preparació d'opo… Plus…

  - Neuware. Frais d'envoiAmazon-Produkte ab EUR 19 Versandkostenfrei in Spanien, EUR 6 für den Rest der EU.. Normalmente se despacha en 24 horas. (EUR 6.10) Amazon.es
4
Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari Vol. I (Colección 1247) - EDITORIAL CEP S.L.
Commander
sur Amazon.de (Intern. Bücher)
€ 60,97
Envoi: € 0,00
Commander
Lien sponsorisé
EDITORIAL CEP S.L.:
Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari Vol. I (Colección 1247) - Livres de poche

ISBN: 8499372627

Taschenbuch, [EAN: 9788499372624], Editorial Cep, S.L., Editorial Cep, S.L., Book, [PU: Editorial Cep, S.L.], Editorial Cep, S.L., 54072011, Eltern & Familie, 54073011, Adoption, 13227560… Plus…

  - Producto nuevo. Frais d'envoiEnvío gratis dentro de Europa excepto en Suiza y Liechtenstein (de ser posible). Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden. (EUR 0.00) Amazon.de
5
Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari Vol. I. (Colección 1247) - EDITORIAL CEP S.L.
Commander
sur amazon.de
€ 292,54
Envoi: € 3,00
Commander
Lien sponsorisé
EDITORIAL CEP S.L.:
Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari Vol. I. (Colección 1247) - Livres de poche

2010, ISBN: 9788499372624

Editorial CEP, S.L. Taschenbuch, Auflage: 2, 538 Seiten, Publiziert: 2010-02-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Sozialwissenschaft, Verwaltung, Pädagogik, Fachb… Plus…

Gut Frais d'envoiAuf Lager. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen. (EUR 3.00) Last Books

Détails sur le livre
Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari Vol. I. (Colección 1247)

FECHA DE PUBLICACIÓNlunes, 22 de febrero de 2010PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places d'Administratiu de la Comunitat Autònoma de Catalunya. - Preparadors i acadèmies. - Professionals de l'Administració Local.CONTENIDOComplet manual per a la preparació d'oposicions al Cos d'Administratius al servei de les diferents Corporacions Locals de Catalunya.En aquest primer volum es desenvolupen, de forma rigorosa i coherent amb el nivell del lloc de treball, una sèrie de temes relatius a les matèries següents: * Dret Polític i Constitucional * Dret Administratiu * Règim LocalElaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins la data d'edició, en cadascun dels temes trobarà: - Referències a la normativa aplicada - Quadres i gràfics explicatius - Ús de la negreta per ressaltar els continguts més importantsDOCUMENTACIÓN- Acord de 5 de juliol de 1990, del Ple del Tribunal Constitucional, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i personal del Tribunal Constitucional - Codi Civi - Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Decret 199/2003, de 26 d'agost, pel que es crea el Consell Català de Petits Municipis - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya - Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Organització Comarcal de Catalunya - http://europa.eu/lisbon_treaty/index_es.htm - Instrument de Ratificació del Tractat pel que es modifiquen el Tractat de la Unió Europea i el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, fet a Lisboa el 13 de desembre de 2007 - Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges - Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial - Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la que es regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal - Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere - Llei Orgànica 4/1987, de 15 de juliol, de Competència i Organització de Jurisdicció Militar - Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial - Llei Orgànica 7/1988, de 28 de desembre, que crea els Jutjats del Penal i els Jutjats Centrals del Penal - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals - Llei 28/2006, de 18 de juliol, d'Agències estatals per a la millora dels serveis públics - Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa - Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic - Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat - Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local - Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional - Llei Orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat - Llei Orgànica 3/1981, de 6 d'abril, del Defensor del Poble - Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge - Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Reial Decret 542/2009, de 7 d'abril, pel que es reestructuren els departaments ministerials - Reial Decret 543/2009, de 7 d'abril, sobre les Vicepresidències del Govern - Reial Decret 639/2009, de 17 d'abril, pel que s'estableixen les Comissions Delegades del Govern - Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel que s'aprova la Llei d'Enjudiciament Criminal - Reglament del Congrés dels Diputats, de 10 de febrer de 1982 - Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, escoltada la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig de 1994 - Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s'estableixen criteris d'imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l'Administració General de l'Estat - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local - Resolució de 3 de febrer de 1993, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per la qual es defineix el sistema d'identificació comuna del personal al servei de l'Administració General de l'Estat - Resolució de 24 de febrer de 1982 per la que s'ordena la publicació en el " Boletín Oficial del Estado " del nou Reglament del Congrés dels Diputats, de 10 de febrer de 1982 - Tractat de Funcionament de la Unió Europea fet a Roma el 25 de març de 1957 - Tractat de la Unió Europea, signat a Maastricht el 7 de febrer de 1992RECURSOS DIDÁCTICOS - Temes elaborats per personal docent especialitzat. - Referències legislatives a l'inici de cadascun d'ells, la finalitat del qual és informar de l'opositor les fonts legals en què se sustenta. - Continguts totalment actualitzats a la data de publicació. - Ús de la negreta per ressaltar els continguts més importants.

Informations détaillées sur le livre - Administratius Corporacions Locals Catalunya. Temari Vol. I. (Colección 1247)


EAN (ISBN-13): 9788499372624
ISBN (ISBN-10): 8499372627
Livre de poche
Date de parution: 2010
Editeur: Editorial CEP, S.L.
568 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2011-07-29T00:00:28+02:00 (Paris)
Page de détail modifiée en dernier sur 2021-09-11T11:59:54+02:00 (Paris)
ISBN/EAN: 9788499372624

ISBN - Autres types d'écriture:
84-9937-262-7, 978-84-9937-262-4


Autres livres qui pourraient ressembler au livre recherché:

Dernier livre similaire:
9788499376134 Administratius Corporacions Locals Catalunya. Test (Colección 1247) (EDITORIAL CEP S.L.)


< pour archiver...