- 0 Résultats
prix le plus bas: € 21,37, prix le plus élevé: € 32,30, prix moyen: € 25,95
1
Commander
sur amazon.ca
C$ 46,23
(environ € 31,07)
Commander

Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona. Test i Supòsits Pràctics - Livres de poche

ISBN: 8499247024

Paperback, [EAN: 9788499247021], Book, Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona: Ttest i Sup²sits Pr ctics, 927726, Subjects, 933484, Arts & Photography, 934986, Biographies & Memo… Plus…

Producto nuevo. Frais d'envoiUsually ships within 1 - 2 business days., Livraison non-comprise

  - Nobel Booksellers
2
Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona: Ttest i Supòsits Pràctics - Ed. Cep
Commander
sur amazon.com
$ 39,42
(environ € 32,30)
Commander

Ed. Cep:

Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona: Ttest i Supòsits Pràctics - Livres de poche

ISBN: 8499247024

Paperback, [EAN: 9788499247021], Ed. Cep, Ed. Cep, Book, [PU: Ed. Cep], Ed. Cep, 1000, Subjects, 1, Arts & Photography, 2, Biographies & Memoirs, 3, Business & Money, 3248857011, Calendar… Plus…

Producto nuevo. Frais d'envoiUsually ships in 1-2 business days., Livraison non-comprise

  - Nobel Booksellers
3
Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona. Test i Supòsits Pràctics (Colección 398) - Sin datos
Commander
sur amazon.es
€ 21,37
Envoi: € 5,50
Commander
Sin datos:
Auxiliar Administratiu Universitat de Barcelona. Test i Supòsits Pràctics (Colección 398) - nouveau livre

ISBN: 8499247024

[SR: 63231], Tapa blanda, [EAN: 9788499247021], EDITORIAL CEP, S.L., EDITORIAL CEP, S.L., Libro, [PU: EDITORIAL CEP, S.L.], EDITORIAL CEP, S.L., Amb aquest llibre l'opositor està adquirin… Plus…

Nouveau produit. Frais d'envoiProduits Amazon livraison gratuite à partir de EUR 19 en Espagne EUR 6 pour le reste de l'Europe. Normalmente se envía en el plazo de 1-2 días laborable. Les coûts d'expédition peuvent différer des coûts réels. (EUR 5.50)

  - Nobel Booksellers
4
Commander
sur Casadellibro.com
€ 22,50
Commander
Auxiliar Administratiu Universitat Barcelona Test I Suposits Prac Tics - nouveau livre

ISBN: 9788499247021

Amb Aquest Llibre Lopositor Està Adquirint Un Instrument Essencial Per A La Prep, Editorial Cep S.l

Nr. Frais d'envoi, , zzgl. Versandkosten., Livraison non-comprise

  -
5
Auxiliar Administratiu Universitat Barcelona Test I Suposits Prac Tics - Vv.aa.
Commander
sur Casadellibro.com
€ 22,50
Commander
Vv.aa.:
Auxiliar Administratiu Universitat Barcelona Test I Suposits Prac Tics - nouveau livre

ISBN: 9788499247021

Amb Aquest Llibre Lopositor Està Adquirint Un Instrument Essencial Per A La Prep Libro

Frais d'envoiZzgl. Versandkosten., Livraison non-comprise

Casadellibro

Détails sur le livre
AUXILIAR ADMINISTRATIU UNIVERSITAT DE BARCELONA. TEST I SUPÒSITS PRÀCTICS

FECHA DE PUBLICACIÓNmartes, 25 de agosto de 2009PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors. - Preparadors i Acadèmies. - Personal d'Administració i Serveis de la Universitat.CONTENIDOAmb aquest llibre l'opositor està adquirint un instrument essencial per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants en l'Escala d'Auxiliars Administratius de la Universitat de Barcelona, la convocatòria de les quals ha estat publicada en el D.O.G.C. núm. 5415, de 7 de juliol de 2009.El present volum inclou qüestionaris tipus test amb respostes alternatives sobre cadascun dels temes recollits en el programa oficial.Així mateix conté supòsits pràctics sobre els temes especificats en la convocatòria i relacionats amb les funcions de l'AuxiliarDOCUMENTACIÓN- Codi Civil - Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Decret 246/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aprova l'estatut de la Universitat de Barcelona - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refossa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat - Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal - Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats - Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents - Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol - Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya - Llei de Catalunya 14/1984, de 20 de març, de regulació del Síndic de Greuges - Llei de Catalunya 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes - Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional - Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes - Llei Orgànica 3/1981, de 6 d'abril, del Defensor del Poble - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Reial Decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol - Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional - Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, que estableix criteris d'imatge institucional i regula la producció documental i el material imprès de l'Administració General de l'Estat - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats LocalsRECURSOS DIDÁCTICOS - Qüestionaris individuals sobre cadascun dels temes pertanyents al temari d'Auxiliar Administratiu de la Universitat de Barcelona publicat per aquesta editorial - Supòsits pràctics relacionats amb les funcions pròpies d'aquesta categoria - Solucionari amb les respostes correctes - Continguts actualitzats a la data de publicació

Informations détaillées sur le livre - AUXILIAR ADMINISTRATIU UNIVERSITAT DE BARCELONA. TEST I SUPÒSITS PRÀCTICS


EAN (ISBN-13): 9788499247021
ISBN (ISBN-10): 8499247024
Livre de poche
Date de parution: 2009
Editeur: Editorial CEP, S.L.
268 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2011-02-15T16:10:12+01:00 (Paris)
Page de détail modifiée en dernier sur 2019-11-13T00:08:21+01:00 (Paris)
ISBN/EAN: 9788499247021

ISBN - Autres types d'écriture:
84-9924-702-4, 978-84-9924-702-1


< pour archiver...