- 0 Résultats
prix le plus bas: € 37,50, prix le plus élevé: € 47,95, prix moyen: € 43,43
1
AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI VOL. II.
Commander
sur booklooker.de
€ 43,99
Envoi: € 0,00
Commander

AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI VOL. II. - Livres de poche

2008, ISBN: 9788499022611

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 21 de noviembre de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Auxiliar de Funció Administrativa de lInstitut Català de la Salu… Plus…

Frais d'envoiVersandkostenfrei (EUR 0.00)

  - buecher.de GmbH & Co. KG
2
AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI VOL. II.
Commander
sur booklooker.de
€ 47,95
Envoi: € 0,00
Commander
AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI VOL. II. - Livres de poche

2008, ISBN: 9788499022611

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 21 de noviembre de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Auxiliar de Funció Administrativa de lInstitut Català de la Salu… Plus…

Frais d'envoiVersandkostenfrei, Versand nach Deutschland (EUR 0.00)

  - buecher.de GmbH & Co. KG
3
AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI VOL. II.
Commander
sur booklooker.de
€ 47,95
Commander
AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI VOL. II. - Livres de poche

2008

ISBN: 9788499022611

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 21 de noviembre de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Auxiliar de Funció Administrativa de lInstitut Català de la Salu… Plus…

Frais d'envoizzgl. Versandkosten, Livraison non-comprise

  - buecher.de GmbH & Co. KG
Annonce payée
4
AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI VOL. II
Commander
sur amazon.co.uk
£ 31,50
(environ € 39,75)
Envoi: € 6,75
Commander
AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI VOL. II - Livres de poche

ISBN: 8499022618

Perfect Paperback, [EAN: 9788499022611], Editorial Cep, S.L., Editorial Cep, S.L., Book, [PU: Editorial Cep, S.L.], Editorial Cep, S.L., 1025612, Subjects, 349777011, Antiquarian, Rare & … Plus…

Neuware Frais d'envoiEuropa Zone 1: GBP 5,48 pro Produkt. (EUR 6.75)

  - Agapea Libros Urgentes
5
AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI VOL. II (Colección 391) - Sin datos
Commander
sur Amazon.de (Intern. Bücher)
€ 37,50
Envoi: € 3,00
Commander
Sin datos:
AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI VOL. II (Colección 391) - nouveau livre

ISBN: 8499022618

Broschiert, [EAN: 9788499022611], Editorial Cep, S.L., Editorial Cep, S.L., Book, [PU: Editorial Cep, S.L.], Editorial Cep, S.L., 54072011, Eltern & Familie, 54073011, Adoption, 132275603… Plus…

Neuware Frais d'envoiInnerhalb EU, Schweiz und Liechtenstein (soferne Lieferung möglich) (EUR 3.00)

  - Agapea Libros Urgentes

Détails sur le livre
AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI VOL. II.

FECHA DE PUBLICACIÓNviernes, 21 de noviembre de 2008PERFIL DEL CANDIDATO- Auxiliar de Funció Administrativa de l¿Institut Català de la Salut - Preparadors i acadèmies. - Professionals de l¿Institut Català de la SalutCONTENIDO- Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Administracions Públiques - Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d¿entrada i sortida de documents de l¿Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 914/1969, de 8 maig, pel qual es crea l¿Arxiu General de l¿Administració Civil - Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya - Decret 266/2001, de 9 d'octubre, pel qual s'estableixen la creació, l'organització i les funcions de les oficines d'atenció ciutadana - Decret 312/1998, d'1 de desembre, de creació de Serveis de Prevenció de Riscos Laborals per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat - Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i a la documentació clínica - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica - Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista - Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut - Llei 10/2001, de 13 de juliol, d¿Arxius i Documents de Catalunya - Llei 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol - Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2008 - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic - Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària - Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades - Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica - Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes - Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal - Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Ordre ECF/132/2008, de 3 de març, per la s'aprova el règim general a seguir en l'exercici del control financer en l'àmbit de l'Institut Català de la Salut - Ordre de 6 de maig de 1994, per la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública, amb caràcter de Pla Comptable Marc per a totes les Administracions Públiques - Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel que s¿estableixen criteris d¿imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l¿Administració General de l¿Estat - Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà - Reial Decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual es regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat - Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat - Resolució PRE/1574/2003, de 15 de maig, per la qual es dóna publicitat als Estatuts de l'Agència Catalana de Certificació - Resolució de 27 de setembre de 1999, per la qual s'aprova el Pla especial de comptabilitat pública del Servei Català de la Salut - Resolució TRI/2764/2005, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (codi de conveni 7902362)DOCUMENTACIÓNAmb aquest llibre l¿opositor està adquirint un instrument esencial per a la preparació eficaç de les proves d¿accés a les places vacants d¿Auxiliar de Funció Administrativa de l¿Institut Català de la Salut.En aquest volum s¿inclou el desenvolupament pormenoritzat dels temes 15 a 25 conforme al que disposa el programa.Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins la data d¿edició, en cadascun dels temes trobarà: - Referències a la normativa aplicada - Quadres i gràfics explicatius - Esquemes ¿ resums finalsRECURSOS DIDÁCTICOS - Referències legislatives a l¿inicio de cadascun dels temes. - Gràfics i quadres explicatius dels conceptes teòrics. - Continguts totalment actualitzats a la data d¿edició. - Esquemes resums finals.

Informations détaillées sur le livre - AUXILIAR DE FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT. TEMARI VOL. II.


EAN (ISBN-13): 9788499022611
ISBN (ISBN-10): 8499022618
Livre de poche
Date de parution: 2008
Editeur: EDITORIAL CEP, S.L.
456 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2010-08-24T21:20:16+02:00 (Paris)
Page de détail modifiée en dernier sur 2017-11-07T14:48:52+01:00 (Paris)
ISBN/EAN: 9788499022611

ISBN - Autres types d'écriture:
84-9902-261-8, 978-84-9902-261-1


< pour archiver...