- 0 Résultats
prix le plus bas: € 43,19, prix le plus élevé: € 287,46, prix moyen: € 99,33
1
Commander
sur amazon.com
$ 50,06
(environ € 43,19)
CommanderLien sponsorisé
Ed. Cep:

TEMARI OPOSICIONS VOL.II. COS AUXILIAR ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA - Livres de poche

ISBN: 8498826896

Paperback, [EAN: 9788498826890], Ed. Cep, Ed. Cep, Book, [PU: Ed. Cep], Ed. Cep, 1000, Subjects, 1, Arts & Photography, 2, Biographies & Memoirs, 3, Business & Money, 3248857011, Calendar… Plus…

  - Neuware. Frais d'envoiUsually ships in 1-2 business days., Livraison non-comprise PBShop UK
2
Temari Oposicions Vol.Ii. Cos Auxiliar Administratiu. Generalitat De Catalunya - Ed. Cep
Commander
sur Fnac.com
€ 60,47
Envoi: € 8,301
CommanderLien sponsorisé
Temari Oposicions Vol.Ii. Cos Auxiliar Administratiu. Generalitat De Catalunya - Ed. Cep - nouveau livre

ISBN: 9788498826890

Fnac.com : Livraison gratuite et - 5% sur tous les livres. Temari Oposicions Vol.Ii. Cos Auxiliar Administratiu. Generalitat De Catalunya - Ed. Cep - Nouvelles. Découvrez des nouveautés, … Plus…

Nr. 3-29674786. Frais d'envoi, Le délai dépend du marchand, zzgl. Versandkosten. (EUR 8.30)
3
TEMARI OPOSICIONS VOL.II. COS AUXILIAR ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA
Commander
sur amazon.de
€ 287,46
Envoi: € 3,001
CommanderLien sponsorisé
TEMARI OPOSICIONS VOL.II. COS AUXILIAR ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA - Livres de poche

2008

ISBN: 9788498826890

Editorial CEP, S.L. Taschenbuch, 534 Seiten, Publiziert: 2008-07-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Verwaltung, Pädagogik, Fachbücher, Kategorien, Bücher, Schule & Lernen, Editorial CEP, … Plus…

Gut Frais d'envoiAuf Lager. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen. (EUR 3.00) Last Books
4
TEMARI OPOSICIONS VOL.II. COS AUXILIAR ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA
Commander
sur amazon.de
€ 54,06
Envoi: € 3,001
CommanderLien sponsorisé
TEMARI OPOSICIONS VOL.II. COS AUXILIAR ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA - Livres de poche

2008, ISBN: 9788498826890

Editorial CEP, S.L. Taschenbuch, 534 Seiten, Publiziert: 2008-07-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Verwaltung, Pädagogik, Fachbücher, Kategorien, Bücher, Schule & Lernen, Editorial CEP, … Plus…

Frais d'envoiDie angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen. (EUR 3.00)
5
Commander
sur BookDepository.com
€ 51,49
Envoi: € 0,001
CommanderLien sponsorisé
TEMARI OPOSICIONS VOL.II. COS AUXILIAR ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA - Livres de poche

ISBN: 9788498826890

Paperback, [PU: Editorial CEP, S.L.], Organization & Management Of Education, Organization & Management Of Education

Frais d'envoiEnvío gratis. (EUR 0.00)

1Comme certaines plateformes ne transmettent pas les conditions d'expédition et que celles-ci peuvent dépendre du pays de livraison, du prix d'achat, du poids et de la taille de l'article, d'une éventuelle adhésion de la plateforme, d'une livraison directe par la plateforme ou via un prestataire tiers (Marketplace), etc. il est possible que les frais de livraison indiqués par eurolivre ne correspondent pas à ceux de la plateforme qui propose l'article.
Détails sur le livre
TEMARI OPOSICIONS VOL.II. COS AUXILIAR ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA

FECHA DE PUBLICACIÓNjueves, 24 de julio de 2008PERFIL DEL CANDIDATO- Aspirants a les places vacants d'Auxiliar Administratiu de la Generalitat de Catalunya. - Preparadors i acadèmies.CONTENIDOEl present manual constitueix un instrument eficaç d'aprenentatge per a la preparació de les proves selectives d'accés a les places vacants en el Cos Auxiliar d'Administració de la Generalitat de Catalunya. En aquest segon volum es recullen els temes 13 a 25 del Programa Oficial publicat al DOGC núm 5167, de 7 de juliol de 2008. Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà: - Referències a la normativa aplicada - Quadres i gràfics explicatius - Esquemes resums finalsDOCUMENTACIÓN- Col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 - Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Administracions Públiques - Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de l'Administració de la Generalitat - Decret 266/2001, de 9 d'octubre, pel qual es regula la creació, l'organització i les funcions de les oficines d'atenció ciutadana de Catalunya - Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d¿entrada i sortida de documents de l¿Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 914/1969, de 8 maig, pel qual es crea l¿Arxiu General de l¿Administració Civil - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refossa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya - Decret 138/2008, de 8 de juliol, d¿indemnitzacions per raó del servei - Directiva 90/270/CEE, del Consell, de 29 de maig de 1990, referent a les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització (cinquena Directiva específica d'acord amb l'apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE), modificada per la Directiva 2007/30/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 juny 2007 - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 30/2007, de 30 d¿octubre, de Contractes del Sector Públic - Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 10/2001, de 13 de juliol, d¿Arxius i Documents de Catalunya - Llei 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol - Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2008 - Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic - Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària - Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades - Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica - Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat modificada per Llei 17/2003, 4 juliol, del cos d¿agents rurals - Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal - Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes - Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Ordre d¿1 de febrer de 1996 per la que s¿aproven els Documents Contables a utilitzar per l¿Administració General de l¿Estat - Ordre de 6 de maig de 1994, per la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública, amb caràcter de Pla Comptable Marc per a totes les Administracions Públiques - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel que s¿estableixen criteris d¿imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l¿Administració General de l¿Estat - Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà - Reial Decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual es regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat - Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat - Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors - Resolució PRE/1574/2003, de 15 de maig, per la qual es dóna publicitat als Estatuts de l'Agència Catalana de CertificacióRECURSOS DIDÁCTICOS Per afavorir una bona i completa preparació d'aquestes oposicions, aquest text es presenta amb les següents notes característiques: - Referències legislatives: a l'inici de cadascun dels temes; la seva finalitat és donar a conèixer als opositors les normes legals que els serveixen de fonament. - Quadres i gràfics explicatius dels continguts - Continguts totalment actualitzats a la data d'edició. - Metodologia didàctica adaptada a les proves a superar. - Esquemes-resums finals

Informations détaillées sur le livre - TEMARI OPOSICIONS VOL.II. COS AUXILIAR ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA


EAN (ISBN-13): 9788498826890
ISBN (ISBN-10): 8498826896
Livre de poche
Date de parution: 2008
Editeur: Editorial CEP, S.L.
534 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2010-10-04T23:25:05+02:00 (Paris)
Page de détail modifiée en dernier sur 2022-09-14T11:18:19+02:00 (Paris)
ISBN/EAN: 9788498826890

ISBN - Autres types d'écriture:
84-9882-689-6, 978-84-9882-689-0


< pour archiver...