- 0 Résultats
prix le plus bas: € 45,00, prix le plus élevé: € 64,14, prix moyen: € 55,41
1
Commander
sur booklooker.de
€ 53,99
Envoi: € 0,00
Commander

Temari Vol. I. Oposicions Cos Administratiu. Generalitat De Catalunya - Livres de poche

2008, ISBN: 9788498822991

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN miércoles, 07 de mayo de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Aspirants a les places vacants d'Administratius de la Generalitat d… Plus…

Frais d'envoiVersandkostenfrei (EUR 0.00)

  - buecher.de GmbH & Co. KG
2
Commander
sur booklooker.de
€ 53,99
Envoi: € 0,00
Commander
Temari Vol. I. Oposicions Cos Administratiu. Generalitat De Catalunya - Livres de poche

2008, ISBN: 9788498822991

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN miércoles, 07 de mayo de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Aspirants a les places vacants d'Administratius de la Generalitat d… Plus…

Frais d'envoiVersandkostenfrei (EUR 0.00)

  - buecher.de GmbH & Co. KG
3
Commander
sur booklooker.de
€ 59,95
Envoi: € 0,00
Commander
Temari Vol. I. Oposicions Cos Administratiu. Generalitat De Catalunya - Livres de poche

2008

ISBN: 9788498822991

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN miércoles, 07 de mayo de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Aspirants a les places vacants d'Administratius de la Generalitat d… Plus…

Frais d'envoiVersandkostenfrei, Versand nach Deutschland (EUR 0.00)

  - buecher.de GmbH & Co. KG
Annonce payée
4
Temari Vol. I. Oposicions Cos Administratiu. Generalitat De Catalunya (Colección 954) - Sin datos
Commander
sur Amazon.de (Intern. Bücher)
€ 64,14
Envoi: € 0,00
Commander
Sin datos:
Temari Vol. I. Oposicions Cos Administratiu. Generalitat De Catalunya (Colección 954) - Livres de poche

ISBN: 8498822998

Taschenbuch, [EAN: 9788498822991], Editorial Cep, S.L., Editorial Cep, S.L., Book, [PU: Editorial Cep, S.L.], Editorial Cep, S.L., 54072011, Eltern & Familie, 54073011, Adoption, 13227560… Plus…

, Neuware Frais d'envoiVersandkostenfrei innerhalb EU, Schweiz und Liechtenstein (sofern Lieferung möglich). Der Artikel ist bald verfügbar. Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar! (EUR 0.00)

  - Amazon.de
5
Temari Vol. I. Oposicions Cos Administratiu. Generalitat de Catalunya (Colección 954) - Sin datos
Commander
sur amazon.es
€ 45,00
Envoi: € 6,00
Commander
Sin datos:
Temari Vol. I. Oposicions Cos Administratiu. Generalitat de Catalunya (Colección 954) - nouveau livre

ISBN: 8498822998

[SR: 224849], Tapa blanda, [EAN: 9788498822991], EDITORIAL CEP, S.L., EDITORIAL CEP, S.L., Libro, [PU: EDITORIAL CEP, S.L.], EDITORIAL CEP, S.L., 902593031, Derecho público, 902590031, De… Plus…

Neuware Frais d'envoiAmazon-Produkte ab EUR 19 Versandkostenfrei in Spanien, EUR 6 für den Rest der EU. (EUR 6.00)

  - Librería Hispano Americana

Détails sur le livre
TEMARI VOL. I. OPOSICIONS COS ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA

FECHA DE PUBLICACIÓNmiércoles, 07 de mayo de 2008PERFIL DEL CANDIDATO- Aspirants a les places vacants d'Administratius de la Generalitat de Catalunya. - Preparadors i acadèmies.CONTENIDOEl present manual constitueix un instrument eficaç d'aprenentatge per a la preparació de les proves selectives d'accés a les places vacants en el Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya. En aquest primer volum es recullen els temes 1 a 14 de conformitat amb allò que s'ha establert en el programa oficial publicat en el D.O.G.C. núm. 5119, de 25 d'abril de 2008.Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà:- Referències a la normativa aplicada - Quadres i gràfics explicatius - Continguts totalment actualitzats.DOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Codi Civil, de 24 de juliol de 1889 - Decret 12/2007, de 16 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia - Decret 219/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració del Departament de Salut - Decret 289/2006, de 4 de juliol, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge - Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social - Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 477/2006, de 5 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència - Decret 478/2006, de 5 de desembre, d'estructura del Departament de la Vicepresidència - Decret 480/2006, de 5 de desembre, de reestructuració del Departament de Governació i Administracions Públiques - Decret 566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d'Economia i Finances - Decret 570/2006, de 19 de desembre, d'estructuració del Departament de Treball - Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d'Acció Social i Ciutadania - Decret 573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge - Decret 659/2006, de 27 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural - Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d¿abril, pel que s¿aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya - Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya - Decret 13/2008, 22 de gener, sobre accés, avaluació i sel·lecció de documents - Decret 200/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa - Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació - Decret 269/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació - Decret 271/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació - Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 567/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques - Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística - Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents - Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya - Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional - Llei Orgànica 3/1981, de 6 d'abril, del Defensor del Poble - Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial - Llei 1/1981, de 25 de febrer, per la qual es crea el Consell Consultiu de la Generalitat - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 14/1984, de 20 de març, de Síndic de Greuges - Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa - Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell executiu de la Generalitat - Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura de Comptes - Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat - Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local - Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l¿Estatut d¿Autonomia de Catalunya - Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes - Reglament del Congrés dels Diputats, de 10 de febrer de 1982 - Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, escoltada la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig de 1994 - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local - Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, signat a Roma el 25 de març de 1957 - Tractat de la Unió Europea, signat a Maastricht el 7 de febrer de 1992RECURSOS DIDÁCTICOS Per afavorir una bona i completa preparació d'aquestes oposicions, aquest text es presenta amb les següents notes característiques: - Referències legislatives: a l'inici de cadascun dels temes; la seva finalitat és donar a conèixer als opositors les normes legals que els serveixen de fonament. - Continguts totalment actualitzats a la data d'edició. - Metodologia didàctica adaptada a les proves a superar.

Informations détaillées sur le livre - TEMARI VOL. I. OPOSICIONS COS ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA


EAN (ISBN-13): 9788498822991
ISBN (ISBN-10): 8498822998
Livre de poche
Date de parution: 2008
Editeur: Editorial CEP, S.L.
566 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2010-06-08T06:15:39+02:00 (Paris)
Page de détail modifiée en dernier sur 2018-10-08T08:25:11+02:00 (Paris)
ISBN/EAN: 9788498822991

ISBN - Autres types d'écriture:
84-9882-299-8, 978-84-9882-299-1


< pour archiver...