- 5 Résultats
prix le plus bas: € 45,00, prix le plus élevé: € 64,14, prix moyen: € 55,41
1
Commander
sur booklooker.de
€ 53,99
Envoi: € 0,001
CommanderLien sponsorisé

Temari Vol. I. Oposicions Cos Administratiu. Generalitat De Catalunya - Livres de poche

2008, ISBN: 9788498822991

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN miércoles, 07 de mayo de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Aspirants a les places vacants d'Administratius de la Generalitat d… Plus…

  - Frais d'envoiVersandkostenfrei (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
2
Commander
sur booklooker.de
€ 53,99
Envoi: € 0,001
CommanderLien sponsorisé
Temari Vol. I. Oposicions Cos Administratiu. Generalitat De Catalunya - Livres de poche

2008, ISBN: 9788498822991

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN miércoles, 07 de mayo de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Aspirants a les places vacants d'Administratius de la Generalitat d… Plus…

  - Frais d'envoiVersandkostenfrei (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
3
Commander
sur booklooker.de
€ 59,95
Envoi: € 0,001
CommanderLien sponsorisé
Temari Vol. I. Oposicions Cos Administratiu. Generalitat De Catalunya - Livres de poche

2008

ISBN: 9788498822991

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN miércoles, 07 de mayo de 2008 PERFIL DEL CANDIDATO - Aspirants a les places vacants d'Administratius de la Generalitat d… Plus…

  - Frais d'envoiVersandkostenfrei, Versand nach Deutschland (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
4
Temari Vol. I. Oposicions Cos Administratiu. Generalitat De Catalunya (Colección 954) - Sin datos
Commander
sur Amazon.de (Intern. Bücher)
€ 64,14
Envoi: € 0,001
CommanderLien sponsorisé
Sin datos:
Temari Vol. I. Oposicions Cos Administratiu. Generalitat De Catalunya (Colección 954) - Livres de poche

ISBN: 8498822998

Taschenbuch, [EAN: 9788498822991], Editorial Cep, S.L., Editorial Cep, S.L., Book, [PU: Editorial Cep, S.L.], Editorial Cep, S.L., 54072011, Eltern & Familie, 54073011, Adoption, 13227560… Plus…

  - , Neuware Frais d'envoiVersandkostenfrei innerhalb EU, Schweiz und Liechtenstein (sofern Lieferung möglich). Der Artikel ist bald verfügbar. Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar! (EUR 0.00) Amazon.de
5
Temari Vol. I. Oposicions Cos Administratiu. Generalitat de Catalunya (Colección 954) - Sin datos
Commander
sur amazon.es
€ 45,00
Envoi: € 6,001
CommanderLien sponsorisé
Sin datos:
Temari Vol. I. Oposicions Cos Administratiu. Generalitat de Catalunya (Colección 954) - nouveau livre

ISBN: 8498822998

[SR: 224849], Tapa blanda, [EAN: 9788498822991], EDITORIAL CEP, S.L., EDITORIAL CEP, S.L., Libro, [PU: EDITORIAL CEP, S.L.], EDITORIAL CEP, S.L., 902593031, Derecho público, 902590031, De… Plus…

  - Neuware Frais d'envoiAmazon-Produkte ab EUR 19 Versandkostenfrei in Spanien, EUR 6 für den Rest der EU. (EUR 6.00) Librería Hispano Americana

1Comme certaines plateformes ne transmettent pas les conditions d'expédition et que celles-ci peuvent dépendre du pays de livraison, du prix d'achat, du poids et de la taille de l'article, d'une éventuelle adhésion de la plateforme, d'une livraison directe par la plateforme ou via un prestataire tiers (Marketplace), etc. il est possible que les frais de livraison indiqués par eurolivre ne correspondent pas à ceux de la plateforme qui propose l'article.

Données bibliographiques du meilleur livre correspondant

Détails sur le livre
TEMARI VOL. I. OPOSICIONS COS ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA

FECHA DE PUBLICACIÓNmiércoles, 07 de mayo de 2008PERFIL DEL CANDIDATO- Aspirants a les places vacants d'Administratius de la Generalitat de Catalunya. - Preparadors i acadèmies.CONTENIDOEl present manual constitueix un instrument eficaç d'aprenentatge per a la preparació de les proves selectives d'accés a les places vacants en el Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya. En aquest primer volum es recullen els temes 1 a 14 de conformitat amb allò que s'ha establert en el programa oficial publicat en el D.O.G.C. núm. 5119, de 25 d'abril de 2008.Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà:- Referències a la normativa aplicada - Quadres i gràfics explicatius - Continguts totalment actualitzats.DOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Codi Civil, de 24 de juliol de 1889 - Decret 12/2007, de 16 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia - Decret 219/2005, d'11 d'octubre, de reestructuració del Departament de Salut - Decret 289/2006, de 4 de juliol, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge - Decret 303/2004, de 25 de maig, de modificació de la denominació del Departament de Sanitat i Seguretat Social - Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 477/2006, de 5 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència - Decret 478/2006, de 5 de desembre, d'estructura del Departament de la Vicepresidència - Decret 480/2006, de 5 de desembre, de reestructuració del Departament de Governació i Administracions Públiques - Decret 566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d'Economia i Finances - Decret 570/2006, de 19 de desembre, d'estructuració del Departament de Treball - Decret 572/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament d'Acció Social i Ciutadania - Decret 573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge - Decret 659/2006, de 27 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural - Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d¿abril, pel que s¿aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya - Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya - Decret 13/2008, 22 de gener, sobre accés, avaluació i sel·lecció de documents - Decret 200/2007, de 10 de setembre, de reestructuració del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa - Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació - Decret 269/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament d'Educació - Decret 271/2007, d'11 de desembre, de reestructuració del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació - Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 567/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament de Política Territorial i Obres Públiques - Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística - Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents - Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya - Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional - Llei Orgànica 3/1981, de 6 d'abril, del Defensor del Poble - Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial - Llei 1/1981, de 25 de febrer, per la qual es crea el Consell Consultiu de la Generalitat - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 14/1984, de 20 de març, de Síndic de Greuges - Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa - Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell executiu de la Generalitat - Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura de Comptes - Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat - Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local - Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l¿Estatut d¿Autonomia de Catalunya - Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes - Reglament del Congrés dels Diputats, de 10 de febrer de 1982 - Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, escoltada la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig de 1994 - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local - Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, signat a Roma el 25 de març de 1957 - Tractat de la Unió Europea, signat a Maastricht el 7 de febrer de 1992RECURSOS DIDÁCTICOS Per afavorir una bona i completa preparació d'aquestes oposicions, aquest text es presenta amb les següents notes característiques: - Referències legislatives: a l'inici de cadascun dels temes; la seva finalitat és donar a conèixer als opositors les normes legals que els serveixen de fonament. - Continguts totalment actualitzats a la data d'edició. - Metodologia didàctica adaptada a les proves a superar.

Informations détaillées sur le livre - TEMARI VOL. I. OPOSICIONS COS ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA


EAN (ISBN-13): 9788498822991
ISBN (ISBN-10): 8498822998
Livre de poche
Date de parution: 2008
Editeur: Editorial CEP, S.L.
566 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2010-06-08T06:15:39+02:00 (Paris)
Page de détail modifiée en dernier sur 2018-10-08T08:25:11+02:00 (Paris)
ISBN/EAN: 9788498822991

ISBN - Autres types d'écriture:
84-9882-299-8, 978-84-9882-299-1
Autres types d'écriture et termes associés:
Titre du livre: temari, cos, administratiu oposicions


Autres livres qui pourraient ressembler au livre recherché:

Dernier livre similaire:
9788498823011 TEMARI VOL. II. OPOSICIONS COS ADMINISTRATIU. GENERALITAT DE CATALUNYA (Colección 954) (Sin datos)


< pour archiver...